Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Tijdens deze bezoeken wordt gekeken of wij voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Kinderopvang.
Dit gaat over de samenstelling van de groepen, de inrichting, het aantal aanwezige kinderen ten opzichte van het aantal leidsters en nog veel meer.
Hier komt dan een rapport uit en het laatste rapport publiceren wij op onze website.
Dit laatste, maar ook alle vorige rapporten zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang

KDV rapport 2023

Veiligheid

Als je je kindje aan een ander toevertrouwt dan moet je erop kunnen vertrouwen dat je kindje in veilige handen is. Bij Simcha doen wij er alles aan om dit vertrouwen te kunnen bieden. Al onze medewerkers beschikken over een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en zijn ingeschreven in het Personenregister. Vanaf dit moment worden zij continu door de Overheid gescreend. Zij beschikken over een voor de Kinderopvang erkend diploma en hebben een EHBO/BHV-training gevolgd welke is afgesloten met een diploma en gaan jaarlijks op herhaling.

Naast het met zorg selecteren van medewerkers die aan al deze eisen voldoen besteedt Simcha ook veel aandacht aan de veiligheid op de groep. Zien wij veiligheidsrisico’s op de groep zoals bijv. defect meubilair, speelgoed of een opstelling van meubilair die niet handig is dan zullen er direct maatregelen worden genomen. Hier letten wij dagelijks op.

Gezondheid

Dit geldt ook voor de gezondheid. Je kindje kan zich het best ontwikkelen in een schone, gezonde omgeving. De ruimtes binnen Simcha zijn schoon en fris en zo ingericht dat ze ook goed schoon te houden zijn. Daarnaast besteden we veel aandacht aan hygiëne en voedselveiligheid. Hier valt niet alleen het schoonhouden van de groep en het materiaal onder maar ook het opletten dat kinderen niet uit elkaars beker drinken, het controleren van de houdbaarheidsdatum van onze voedingsmiddelen, gebruik van vaatdoekjes, op tijd verwisselen van handdoeken enz.

Simcha is kritisch als het om veiligheid en gezondheid gaat en pakt zaken op daar waar het nodig is. Daarnaast zijn er Inspectiediensten zoals de GGD, Arbo en de Brandweer die met ons meekijken om te kunnen beoordelen of wij aan alle wettelijk gestelde eisen voldoen.