Helaas is op 11 juni 2024 Stichting Joods Kindercentrum Simcha (JKC Simcha)
in staat van faillissement verklaard.

Daarbij is mr. Nienke Bobbert van AMSadvocaten benoemd tot curator. Met hulp van vele betrokkenen heeft de curator het kinderdagverblijf tijdelijk voortgezet zodat opvang beschikbaar bleef. Inmiddels is een partij gevonden die het kinderdagverblijf zal overnemen: Villa Bambini Simcha. In afwachting van de formalisering van de overname voert Villa Bambini Simcha de dagelijkse bedrijfsvoering uit onder verantwoordelijkheid van de curator. De instanties werken met spoed aan het verstrekken van een nieuw LRK-nummer waarna de overdracht kan worden geformaliseerd.

De bekende mailadressen van JKC Simcha zijn niet langer in gebruik.

Voor vragen over de dagelijkse bedrijfsvoering en afspraken over de toekomst kunt u gebruik maken van: info@villasimcha.nl .

Voor vragen over JKC Simcha /het faillissement kunt u gebruik maken van: kirsten.vanWeert@amsadvocaten.nl of nienke.bobbert@amsadvocaten.nl

Leveranciers met een vordering op JKC Simcha kunnen hun vordering indienen via:https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/2352

5 juli 2024